Chwarae ar-lein: Euro Millions, SuperEna Lotto, PowerBall, Mega Millions

Lotto 6aus49 Samstag    23.09.2023

11-12-17-32-33-39    Superzahl:3
Spiel 77: 3574226   Super 6: 976504

Keno Gewinnzahlen    26.09.2023

2-3-4-10-11-13-14-17-18-19
27-30-31-33-38-47-49-56-63-64

Plus 5: 12276

EuroJackpot    26.09.2023

23-24-38-42-44    1-10

Beth yw'r jacpotiau neu jacpot loteri mwyaf yn y byd?

I'r rhai helwyr y jacpotiau loteri fawr yn aml Rwy'n siŵr wedi bod yn gofyn pa un o'r loteri yn rhoi'r elw mwyaf ar fuddsoddiad o ran ennill y jacpot syml?

A fydd y loterïau Unol Daleithiau Megamillions, Powerball a Lotto Byd Gwaith fydd yn arwain y ffordd neu'r rhai sy'n cael eu loterïau bach sydd wedi synnu pawb sydd â jacpot mawr?

Mae rhestr diddorol ar gyfer y rhai sydd yn monitro loterïau Mae erthygl newyddion diweddar yn rhestru'r jacpot www.grandesloterias.com 24 loteri mwyaf y maent wedi'i ennill hyd yn hyn yn y byd. Ni fyddai'r rhestr yn synnu pa mor fawr fod loterïau monitro jacpot mawr a jacpotiau ledled y byd yn rhestr gynhwysfawr hon.

Americanaidd loteri yn arwain y rhestr Mae'r 8 safle cyntaf yn y rhestr yn cael eu meddiannu gan y ddau brif rhyng-wladwriaeth loteri yn yr Unol Daleithiau America, Megamillions a Powerball! Roedd y jacpot mwyaf anhygoel oedd ennill US $ 390,000,000 Megamillions. Mae'r jacpot jacpot neu loteri mwyaf bob amser a enillwyd gan berson sengl (dim tocynnau neu ennill undebau lluosog) oedd US $ 340,000,000 Powerball.

Grand Wobr neu y jacpot loteri fawr yn Ewrop Mae ennill y jacpot mwyaf o'r holl jacpot di-US oedd € 183,500,000 yn EuroMillions. Roedd y wobr ei ddosbarthu ymhlith deiliaid tocyn buddugol 3. Yn dilyn yn agos iawn at y loteri Eidalaidd EruoMillions SuperEnaLotto i ennill jacpot enfawr o € 177,700,000. Roedd y wobr ei hun yn dosbarthu i 70 o bobl.

Roedd y jacpotiau loteri fawr yn y cefn Mae gwledydd eraill wedi cael eu jacpotiau loterïau mawr yn y loteri genedlaethol y Deyrnas Unedig y Loteri Genedlaethol Lloegr (Grand Gwobr o £ 42 miliwn), yr Almaen Loteri Genedlaethol (Jacpot o € 37,600,000), y Lotto Grand 6 / 55 (Mae'r wobr Maer mwyaf yn Asia - € 13,000,000), y Brasil loteri Mega-Sena (Prif Wobr o R \u200b\u200b$ 145,000,000 - wedi bod yn y jacpot ennill mwyaf yn America Ladin) ac y loteri o Awstralia Oz Lotto (jacpot AUS $ 106 miliwn - ei rannu rhwng dau o bobl).

Prynu tocynnau loteri a harneisio pŵer bywyd Darllenwch rai o'r elw y jacpotiau loteri yn ymddangos yn afreal. Mae'r symiau o arian i fod yn gymesur ymddangos yn anodd, ond maent yn go iawn - pobl go iawn ennill gwobrau hyn o loterïau GO IAWN! Beth mae'r enillwyr y loteri ar ôl derbyn ei arian ar gyfer elw y jacpotiau mawr yw stori arall, ond y gwir hyn i gyd yn glir ... Mae'n rhaid i chi chwarae y loteri i ennill!.

Gallwch hefyd particpate www.grandesloterias.com nhw yn mynd ac yn prynu eich tocynnau loteri fel Megamillion, Powerball, SuperEnaLotto, EuroMillions, Cenedlaethol y DU, y Loteri, Lotto loteri Oz jacpotiau eraill yn ogystal â El Gordo, Ffrainc Loto, Lotto Byd Gwaith Awstralia a PRYNHAWN Powerball loteri.

Mae yna rhywbeth fel Jacpot ennill bach?

Mae llawer o loterïau bron bron drwy'r amser yn y sylw! Gyda jacpotiau i wneud un deigryn nhw yn hoff o'r gymuned ryngwladol i loterïau.

Maint jacpotiau anorchfygol

Mae'n anodd iawn i wrthsefyll jacpotiau gyrraedd € 100,000,000, neu efallai y americanaEl Loteri Megamillions jacpot super-mawr $ 300,000,000? Gyda jacpotiau enfawr sydd ar gael a fyddai'n gwirion i ofyn pam fod y rhain yn cael eu loterïau mor galed i anwybyddu.

Ond gall nid yw pob fod yn debyg i loteri neu Megamillions Euromillions! Ac mae rhai lottos yn hapus i beidio â chael ... fel ejemploPowerball Americanaidd Loteri SuperLotto Byd Gwaith neu SuperEnaLotto Eidalaidd!

Y rhain yw'r mwyaf, ond maent yn sicr ddigon mawr!

Mae rhai cyfrwng dyheu am y goron. Arolygu agosach yn datgelu cyfres o loterïau nad ydynt yn fwy na € 100,000,000, ond yn aml yn darparu symiau sylweddol yn wobr. DU Loteri Loteri Lloegr, mewn gwirionedd yn un o'r loterïau mwyaf poblogaidd yn y byd gyda fformat o 6 / 49, wedi cyrraedd £ 42,000,000 yn flaenorol. Pa yn ddrwg!

Ac yn y ddwy loteri Awstralia, Awstralia Oz Lotto a Powerball ddau dawel cyrraedd maint wedi dod yn dyfarniadau arwyddocaol iawn. Lotto Oz jacpot cyrraedd £ 68,000,000 a Powerball Awstralia cyrraedd un o'r jacpot mwyaf a gofnodwyd erioed o 51 miliwn o bunnoedd!

A fydd jacpotiau bach yn haws i'w hennill?

Yn awr, os bydd y tri loterïau mawr hefyd yn gwneud tonnau mawr yng nghanol y sylw, sydd mewn gwirionedd y lleiaf y loteri? Mae'r rhai sy'n cael eu cywilydd y camera? Mae'r rhai sydd yn hapus i fyw bywyd tawel yn y rhanbarth o ddim ond ychydig o filiwn o bunnoedd?

Mae El Gordo loteri (Gordo de la Primitiva)

Gan ddechrau gyda lleiafswm o 5 miliwn ewro, bydd y jacpot yn parhau i gronni El Gordo dro ar ôl tro hyd nes y bydd rhywun yn ennill! Mae'r jacpot wedi bod yn ennill hyd yn hyn yn rhai 25,000,000 parchus iawn ewro.

Heblaw am y jacpot, mae gwobr lefelau eraill 8 i'w hennill yn y raffl ar gyfer El Gordo bob dydd Sul!


Loto Ffrainc

Yn dal ar y cyfandir Ewrop yn awr i ni symud i Ffrainc lle y loteri Ffrangeg Loto Ffrainc (a adwaenir yn lleol fel "Lotus Française ') yn rhoi chwaraewyr ar y cyfle i ennill symiau sylweddol o arian! Mae Jacpot Lotto o Ffrainc yn dechrau gyda Gall € 2,000,000 a cronni hyd at 34 gwaith cyn iddynt ennill. Y fuddugoliaeth fwyaf yn nhermau jacpot FranceLoto hyd yn hyn wedi cael ei 18,000,000 €!

Felly, yma rydym wedi y ddau loterïau yn eithaf mawr yn eu hardaloedd lleol ac maent yn hapus i adael loterïau mawr eraill ddwyn sylw'r y sioe rhyngwladol ..

Gwahodd mawr gwobr loteri

Wrth gwrs, mae'r ffaith yw y gall rhai loterïau fydd y cyntaf ar y rhestr dymuniad llawer o bobl, ond os oes rhywbeth yn fach ac yn dangos tawel ar unwaith, fyddai neb yn cwyno ... I'r gwrthwyneb, rwy'n meddwl llawer o bobl a gynhaliwyd hyd yn oed ... Am y gweddill eu bywydau!

Ffeithiau diddorol am y Loteri DU

Croeso i fyd hudol y DU Loteri, pan fydd un o'r loterïau mwyaf yn Ewrop

Gyda enillion cyfartalog o rhwng £ jacpotiau 2 a £ 3 miliwn yn cael ei gynnig bob wythnos, y loteri "Loteri DU" yn sicr yn bwnc poeth iawn ac fel y rhan fwyaf o bethau sy'n werth i chi byth yn siarad orffen dweud popeth am y peth.

Gwobrau loteri heb eu hawlio

Un o'r trychinebau mwyaf yn y byd o loterïau yw bod heb amheuaeth a oes unrhyw un sydd wedi ennill y jacpot ... Ond dwi ddim yn gwybod am y peth! Gall hyn fod o ganlyniad i golli neu ddwyn o tocynnau loteri neu allan o anwybodaeth, lle nad yw'r enillydd wedi clywed a enillodd y wobr. DU Loteri Loteri wedi gwobrau sydd heb eu hawlio cyfanswm o dros £ 426,000,000.

Enillwyr wedi 180 diwrnod o'r dyddiad dirwyn i hawlio eich enillion, fel arall gael eu colli am byth. Gall Ar hyn o bryd mae yna £ 34,000,000 o wobrau na hawlio o fewn y cyfnod hwn yn dal i gael ei hawlio.

Wedi rhoi llawer loteri DU y Loteri?

Mae'r Loteri "Loteri DU" yn y busnes o roi. Nid yn unig yn ffordd wych o godi arian ar gyfer elusennau anghenus ond yn amlwg, ac o bosibl yn fwy pwysig ar gyfer ei chwaraewyr, pobl lwcus yn ei gwneud yn iawn, yn gyfoethog iawn. Mae'r gêm Loteri 'Y Du Loteri "yn creu 01:59 enillwyr y jacpot yr wythnos a mwy na miliwn o enillwyr y gwobrau lefelau is bob wythnos. Cyfanswm y gwobrau a ddyfarnwyd hyd yn hyn wedi cyrraedd y swm anhygoel o £ £ 16600000000.

Gadewch i ni siarad am y loteri "jacpot" Jacpot

Mae hyn yn wir yn y pwynt allweddol y pwnc?! Sut mae'r arian mawr ei ennill? Wel, yn gyntaf bydd angen i ni rannu'r hyn rhwng "jacpotiau" hennill gan un person a "jacpotiau" sydd wedi cael eu hennill gan lawer o chwaraewyr (a rennir felly)

Hyd yn hyn, y cynnydd mwyaf ar gyfer person sengl yw £ £ 28,000,000. Afraid dweud bod ei hennill mewn loteri jacpot hyn a oedd eisoes wedi'i gronni o'r wythnos flaenorol! Cyfanswm y wobr yn y fantol oedd £ £ 42,000,000 o dynnu o 6 Ionawr, 1996. Roedd hyn yn rhannu rhwng 3 tocyn loteri pobl sy'n dwyn y rhifau buddugol. Mae bob amser yn anffodus, o gael i rannu eu helw, ond gadewch i ni y drydedd onest o £ 42 miliwn o bunnoedd yn dal i fod yn wobr anhygoel.

Mae loteri yn llwyddiannus

Yn bwysicaf oll, mae'r dangosydd mwyaf o boblogrwydd y DU Loteri yw'r ffaith bod 90% o'r holl enillwyr y "jacpotiau" wedi parhau i chwarae y loteri "DU Loteri" ar ôl ennill. Os nad yw hyn yn arwydd sicr o gyffro o chwarae y loteri, yna chi ddim wir yn gwybod beth arall allai fod yn arwydd!

Grandesloterías.com Ewch yn awr ac yn cael eich tocyn loteri ar gyfer y loteri "DU loteri" ar-lein. A chofiwch: y fantais o brynu eich tocynnau ar-lein yw y byddwn yn rhoi gwybod i chi yn bersonol ar eu helw â hwy na fydd yn rhaid i chi boeni am y wobr heb eu hawlio.


LottoImInternet.info
USA PowerBall ▷
USA MegaMillions ▷
Euro Millions ▷
SuperEna Lotto ▷
OZ PowerBall ▷
El Gordo ▷
France Lotto ▷Powerball
2023-09-28
$788,000,000

MegaMillions
2023-09-30
$252,000,000

Euro Millions
2023-09-29
€130,000,000

SuperEnaLotto
2023-09-28
€61,100,000

Lotto6aus49
2023-09-27
€45,000,000

Buy lottery ticketFrance Lotto     El Gordo     OZ PowerBall     SuperEna Lotto    
Euro Millions     USA MegaMillions     USA PowerBall    

Select language: de en hu sl bg nl ru af tr ro fr es da it hr fi lt pt id sv sk no cs ar uk el tl et lv sr be sq ca gl ht iw hi is ga ja ko mk ms mt fa sw th vi cy yi

(C)2011-2023 LottoImInternet.info  Chwarae ar-lein     Links