PlayHugeLottos.com Aspiration

Chwarae ar-lein: Euro Millions, SuperEna Lotto, PowerBall, Mega Millions


Lotto 6aus49 Mittwoch    20.02.2019

5-11-12-19-21-48    Superzahl:2
Spiel 77: 8065115   Super 6: 096833

Keno Gewinnzahlen    22.02.2019

3-4-6-10-16-18-19-20-21-27
33-36-38-40-44-48-51-56-60-67

Plus 5: 47199

EuroJackpot    22.02.2019

14-16-21-25-26    8-10

Beth ywr jacpotiau neu jacpot loteri mwyaf yn y byd?

Ir rhai helwyr y jacpotiau loteri fawr yn aml Rwyn siŵr wedi bod yn gofyn pa un or loteri yn rhoir elw mwyaf ar fuddsoddiad o ran ennill y jacpot syml?

A fydd y loterïau Unol Daleithiau Megamillions, Powerball a Lotto Byd Gwaith fydd yn arwain y ffordd neur rhai syn cael eu loterïau bach sydd wedi synnu pawb sydd â jacpot mawr?

Mae rhestr diddorol ar gyfer y rhai sydd yn monitro loterïau Mae erthygl newyddion diweddar yn rhestrur jacpot www.grandesloterias.com 24 loteri mwyaf y maent wedii ennill hyd yn hyn yn y byd. Ni fyddair rhestr yn synnu pa mor fawr fod loterïau monitro jacpot mawr a jacpotiau ledled y byd yn rhestr gynhwysfawr hon.

Americanaidd loteri yn arwain y rhestr Maer 8 safle cyntaf yn y rhestr yn cael eu meddiannu gan y ddau brif rhyng-wladwriaeth loteri yn yr Unol Daleithiau America, Megamillions a Powerball! Roedd y jacpot mwyaf anhygoel oedd ennill US $ 260,000,000 Megamillions. Maer jacpot jacpot neu loteri mwyaf bob amser a enillwyd gan berson sengl (dim tocynnau neu ennill undebau lluosog) oedd US $ 340,000,000 Powerball.

Grand Wobr neu y jacpot loteri fawr yn Ewrop Mae ennill y jacpot mwyaf or holl jacpot di-US oedd € 183,500,000 yn EuroMillions. Roedd y wobr ei ddosbarthu ymhlith deiliaid tocyn buddugol 3. Yn dilyn yn agos iawn at y loteri Eidalaidd EruoMillions SuperEnaLotto i ennill jacpot enfawr o € 177,700,000. Roedd y wobr ei hun yn dosbarthu i 70 o bobl.

Roedd y jacpotiau loteri fawr yn y cefn Mae gwledydd eraill wedi cael eu jacpotiau loterïau mawr yn y loteri genedlaethol y Deyrnas Unedig y Loteri Genedlaethol Lloegr (Grand Gwobr o £ 42 miliwn), yr Almaen Loteri Genedlaethol (Jacpot o € 37,600,000), y Lotto Grand 6 / 55 (Maer wobr Maer mwyaf yn Asia - € 13,000,000), y Brasil loteri Mega-Sena (Prif Wobr o R \u200b\u200b$ 145,000,000 - wedi bod yn y jacpot ennill mwyaf yn America Ladin) ac y loteri o Awstralia Oz Lotto (jacpot AUS $ 106 miliwn - ei rannu rhwng dau o bobl).

Prynu tocynnau loteri a harneisio pŵer bywyd Darllenwch rai or elw y jacpotiau loteri yn ymddangos yn afreal. Maer symiau o arian i fod yn gymesur ymddangos yn anodd, ond maent yn go iawn - pobl go iawn ennill gwobrau hyn o loterïau GO IAWN! Beth maer enillwyr y loteri ar ôl derbyn ei arian ar gyfer elw y jacpotiau mawr yw stori arall, ond y gwir hyn i gyd yn glir ... Maen rhaid i chi chwarae y loteri i ennill!.

Gallwch hefyd particpate www.grandesloterias.com nhw yn mynd ac yn prynu eich tocynnau loteri fel Megamillion, Powerball, SuperEnaLotto, EuroMillions, Cenedlaethol y DU, y Loteri, Lotto loteri Oz jacpotiau eraill yn ogystal â El Gordo, Ffrainc Loto, Lotto Byd Gwaith Awstralia a PRYNHAWN Powerball loteri.

Mae yna rhywbeth fel Jacpot ennill bach?

Mae llawer o loterïau bron bron drwyr amser yn y sylw! Gyda jacpotiau i wneud un deigryn nhw yn hoff or gymuned ryngwladol i loterïau.

Maint jacpotiau anorchfygol

Maen anodd iawn i wrthsefyll jacpotiau gyrraedd € 100,000,000, neu efallai y americanaEl Loteri Megamillions jacpot super-mawr $ 300,000,000? Gyda jacpotiau enfawr sydd ar gael a fyddain gwirion i ofyn pam fod y rhain yn cael eu loterïau mor galed i anwybyddu.

Ond gall nid yw pob fod yn debyg i loteri neu Megamillions Euromillions! Ac mae rhai lottos yn hapus i beidio â chael ... fel ejemploPowerball Americanaidd Loteri SuperLotto Byd Gwaith neu SuperEnaLotto Eidalaidd!

Y rhain ywr mwyaf, ond maent yn sicr ddigon mawr!

Mae rhai cyfrwng dyheu am y goron. Arolygu agosach yn datgelu cyfres o loterïau nad ydynt yn fwy na € 100,000,000, ond yn aml yn darparu symiau sylweddol yn wobr. DU Loteri Loteri Lloegr, mewn gwirionedd yn un or loterïau mwyaf poblogaidd yn y byd gyda fformat o 6 / 49, wedi cyrraedd £ 42,000,000 yn flaenorol. Pa yn ddrwg!

Ac yn y ddwy loteri Awstralia, Awstralia Oz Lotto a Powerball ddau dawel cyrraedd maint wedi dod yn dyfarniadau arwyddocaol iawn. Lotto Oz jacpot cyrraedd £ 68,000,000 a Powerball Awstralia cyrraedd un or jacpot mwyaf a gofnodwyd erioed o 51 miliwn o bunnoedd!

A fydd jacpotiau bach yn haws iw hennill?

Yn awr, os bydd y tri loterïau mawr hefyd yn gwneud tonnau mawr yng nghanol y sylw, sydd mewn gwirionedd y lleiaf y loteri? Maer rhai syn cael eu cywilydd y camera? Maer rhai sydd yn hapus i fyw bywyd tawel yn y rhanbarth o ddim ond ychydig o filiwn o bunnoedd?

Mae El Gordo loteri (Gordo de la Primitiva)

Gan ddechrau gyda lleiafswm o 5 miliwn ewro, bydd y jacpot yn parhau i gronni El Gordo dro ar ôl tro hyd nes y bydd rhywun yn ennill! Maer jacpot wedi bod yn ennill hyd yn hyn yn rhai 25,000,000 parchus iawn ewro.

Heblaw am y jacpot, mae gwobr lefelau eraill 8 iw hennill yn y raffl ar gyfer El Gordo bob dydd Sul!


Loto Ffrainc

Yn dal ar y cyfandir Ewrop yn awr i ni symud i Ffrainc lle y loteri Ffrangeg Loto Ffrainc (a adwaenir yn lleol fel "Lotus Française ) yn rhoi chwaraewyr ar y cyfle i ennill symiau sylweddol o arian! Mae Jacpot Lotto o Ffrainc yn dechrau gyda Gall € 2,000,000 a cronni hyd at 34 gwaith cyn iddynt ennill. Y fuddugoliaeth fwyaf yn nhermau jacpot FranceLoto hyd yn hyn wedi cael ei 18,000,000 €!

Felly, yma rydym wedi y ddau loterïau yn eithaf mawr yn eu hardaloedd lleol ac maent yn hapus i adael loterïau mawr eraill ddwyn sylwr y sioe rhyngwladol ..

Gwahodd mawr gwobr loteri

Wrth gwrs, maer ffaith yw y gall rhai loterïau fydd y cyntaf ar y rhestr dymuniad llawer o bobl, ond os oes rhywbeth yn fach ac yn dangos tawel ar unwaith, fyddai neb yn cwyno ... Ir gwrthwyneb, rwyn meddwl llawer o bobl a gynhaliwyd hyd yn oed ... Am y gweddill eu bywydau!

Ffeithiau diddorol am y Loteri DU

Croeso i fyd hudol y DU Loteri, pan fydd un or loterïau mwyaf yn Ewrop

Gyda enillion cyfartalog o rhwng £ jacpotiau 2 a £ 3 miliwn yn cael ei gynnig bob wythnos, y loteri "Loteri DU" yn sicr yn bwnc poeth iawn ac fel y rhan fwyaf o bethau syn werth i chi byth yn siarad orffen dweud popeth am y peth.

Gwobrau loteri heb eu hawlio

Un or trychinebau mwyaf yn y byd o loterïau yw bod heb amheuaeth a oes unrhyw un sydd wedi ennill y jacpot ... Ond dwi ddim yn gwybod am y peth! Gall hyn fod o ganlyniad i golli neu ddwyn o tocynnau loteri neu allan o anwybodaeth, lle nad ywr enillydd wedi clywed a enillodd y wobr. DU Loteri Loteri wedi gwobrau sydd heb eu hawlio cyfanswm o dros £ 426,000,000.

Enillwyr wedi 180 diwrnod or dyddiad dirwyn i hawlio eich enillion, fel arall gael eu colli am byth. Gall Ar hyn o bryd mae yna £ 34,000,000 o wobrau na hawlio o fewn y cyfnod hwn yn dal i gael ei hawlio.

Wedi rhoi llawer loteri DU y Loteri?

Maer Loteri "Loteri DU" yn y busnes o roi. Nid yn unig yn ffordd wych o godi arian ar gyfer elusennau anghenus ond yn amlwg, ac o bosibl yn fwy pwysig ar gyfer ei chwaraewyr, pobl lwcus yn ei gwneud yn iawn, yn gyfoethog iawn. Maer gêm Loteri Y Du Loteri "yn creu 01:69 enillwyr y jacpot yr wythnos a mwy na miliwn o enillwyr y gwobrau lefelau is bob wythnos. Cyfanswm y gwobrau a ddyfarnwyd hyd yn hyn wedi cyrraedd y swm anhygoel o £ £ 16600000000.

Gadewch i ni siarad am y loteri "jacpot" Jacpot

Mae hyn yn wir yn y pwynt allweddol y pwnc?! Sut maer arian mawr ei ennill? Wel, yn gyntaf bydd angen i ni rannur hyn rhwng "jacpotiau" hennill gan un person a "jacpotiau" sydd wedi cael eu hennill gan lawer o chwaraewyr (a rennir felly)

Hyd yn hyn, y cynnydd mwyaf ar gyfer person sengl yw £ £ 28,000,000. Afraid dweud bod ei hennill mewn loteri jacpot hyn a oedd eisoes wedii gronni or wythnos flaenorol! Cyfanswm y wobr yn y fantol oedd £ £ 42,000,000 o dynnu o 6 Ionawr, 1996. Roedd hyn yn rhannu rhwng 3 tocyn loteri pobl syn dwyn y rhifau buddugol. Mae bob amser yn anffodus, o gael i rannu eu helw, ond gadewch i ni y drydedd onest o £ 42 miliwn o bunnoedd yn dal i fod yn wobr anhygoel.

Mae loteri yn llwyddiannus

Yn bwysicaf oll, maer dangosydd mwyaf o boblogrwydd y DU Loteri ywr ffaith bod 90% or holl enillwyr y "jacpotiau" wedi parhau i chwarae y loteri "DU Loteri" ar ôl ennill. Os nad yw hyn yn arwydd sicr o gyffro o chwarae y loteri, yna chi ddim wir yn gwybod beth arall allai fod yn arwydd!

Grandesloterías.com Ewch yn awr ac yn cael eich tocyn loteri ar gyfer y loteri "DU loteri" ar-lein. A chofiwch: y fantais o brynu eich tocynnau ar-lein yw y byddwn yn rhoi gwybod i chi yn bersonol ar eu helw â hwy na fydd yn rhaid i chi boeni am y wobr heb eu hawlio.
Select language:

de    en    hu    sl    bg    nl    ru    af    tr    ro   

fr    es    da    it    hr    fi    lt    pt    id    sv   

sk    no    cs    ar    uk    el    tl    et    lv    sr   

be    sq    ca    gl    ht    hi    is    ga    ja    ko   

mk    ms    mt    fa    sw    th    vi    cy    yi   

Chwarae ar-lein